Gru elettrica da 30 ton.

Movimentazione Sollevamenti - Trasporti Industriali

Novità

Gru elettrica da 30 ton. per
movimentazione in posti ristretti.

Gru elettrica da 9 ton.

Movimentazione Sollevamenti - Trasporti Industriali

Novità

Gru elettrica da 9 ton. per
movimentazione in posti ristretti.

Gru Bi-Power da 120 ton.

Movimentazione Sollevamenti - Trasporti Industriali

Novità

Gru Bi-Power da 120 ton.
Diesel per esterni
Elettrica per interni

Gru elettriche per movimentazione da 18 e 30 ton.

Movimentazione Sollevamenti - Trasporti Industriali

Novità

Movimentazione in coppia con
gru elettriche da 18 e 30 ton.

Richiedi Maggiori Informazioni

Novità

Gru elettrica da 30 ton. per movimentazione in posti ristretti, Gru elettrica da 9 ton. per movimentazione in posti ristretti, Gru Bi-Power da 120 ton. Diesel per esterni. Elettrica per interni e Movimentazione in coppia con gru elettriche da 18 e 30 ton.

gru-bipower-120 gru-elettrica-9 gru-elettrica-30 gru-elettriche-18-30